طول مقاله در کلمات مدل gpt-3.5

طول مقاله در کلمات مدل GPT-3.5 طول مقاله به شماره کلمات در آن اشاره دارد. در مدل GPT-3.5، کلمات به عنوان واحدهای اصلی برای اندازه گیری طول مقاله استفاده می شوند. این مدل با استفاده از شبکه های عصبی عمیق و تکنیک های پردازش زبان طبیعی، قادر به تجزیه و تحلیل متن و شمارش کلمات …

بیشتر بخوانید

مدل GPT 3.5-turbo

مدل GPT 3.5-turbo یکی از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی است که توسط شرکت OpenAI توسعه داده شده است. این مدل از معماری Transformer استفاده می‌کند و قادر به تولید متون طبیعی با کیفیت بالا است. GPT 3.5-turbo دارای ۱۷۵ بیلیون پارامتر است که این تعداد بی‌سابقه در دنیای هوش مصنوعی است. این مدل قادر به …

بیشتر بخوانید