مدل GPT 3.5-turbo

مدل GPT 3.5-turbo یکی از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی است که توسط شرکت OpenAI توسعه داده شده است. این مدل از معماری Transformer استفاده می‌کند و قادر به تولید متون طبیعی با کیفیت بالا است. GPT 3.5-turbo دارای ۱۷۵ بیلیون پارامتر است که این تعداد بی‌سابقه در دنیای هوش مصنوعی است. این مدل قادر به …

بیشتر بخوانید