مدل AI21

مقاله: مدل AI21 مدل AI21 یکی از مدل‌های هوش مصنوعی پیشرفته است که توسط شرکت AI21 Labs توسعه داده شده است. این مدل از تکنیک‌های پیشرفته یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی بازگشتی برای تولید متن استفاده می‌کند. مدل AI21 با استفاده از روش‌های مبتنی بر ترانسفورمر و معماری GPT (Generative Pre-trained Transformer) طراحی شده است. …

بیشتر بخوانید